PROJECT HUIS

Het project HUIS is ontstaan uit de vraag van de Apeldoornse wooncorporatie De Goede Woning aan beeldend kunstenaar Francoise Braun: kun jij een kunstproject met en voor de bewoners van de wijk Sprengendorp bedenken? Gaandeweg ontstond het idee van een verhalen-vertel-voorstelling toen een veelheid aan mooie verhalen over het leven in het dorp boven water kwam.

Sprengendorp is een uniek wijkje, het werd in 1923 gebouwd als één van de eerste sociale woningbouw-projecten in Apeldoorn. In 1985 werd het de eerste Apeldoornse buurt die op de monumentenlijst kwam. De gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger; tijd om de verhalen van Sprengendorp vast te leggen voor de toekomst, vond Francoise. Persoonlijke verhalen van de bewoners, die een tijdsbeeld geven van het Apeldoorn van 1923 tot nu, maar ook een deel van de wereldgeschiedenis in zich hebben.
Zo werden bewoners vertellers. Elf schrijvers uit Apeldoorn en omstreken hebben de bewoners geïnterviewd om hun eigen verhaal op papier te zetten. Ik was één van die schrijvers en ik legde het verhaal vast van Mieke Wakkers ‘het vrouwtje van de brand’. Onder leiding van Marjolijn van den Berg, docent theaterschrijven, zijn de interviews omgewerkt tot theaterteksten. Daarna konden de nieuwbakken acteurs beginnen met repeteren.
Gedurende twee weekenden in mei 2012 hebben deze acteurs, met hun eigen voortuin als podium, hun verhalen verteld aan het publiek: bewoners van Sprengendorp en mensen van buiten. Onderweg van het ene podium naar het andere, vertelde de gids, die de bezoekers voorging, een ‘gidsverhaal’. Ook de gidsverhalen waren geënt op herinneringen van de bewoners van Sprengendorp. Mijn gidsverhaal, over Club de Kooi Kom kinderen gaat over een soort zondagsschool, die twee bewoners van de wijk organiseerden. Met dank aan Frans en Erna, die voor mij hun herinneringen uit de kindertijd ophaalden.

bron: https://www.kunstconstructie.nl/nl/werk/community-art/sprengendorp