Valies met dromen

Eind 2017 nodigde Bertine Bosch van Kunststation Delden kunstenaars uit “een Bagagekunstwerk in bewaring te geven”. Aanleiding was de feestelijke heropening in Kunststation Delden van de Wachtkamer Eerste en Derde Klasse en van het vroegere Bagagedepot op de historisch juiste locatie. De expositie maakte deel uit van het langlopende project BLIKveld 3d ‘Reis door de tijd’ by MIKC, een concept van Janneke Kornet. Voor deze expositie maakte Janneke ‘reissnoep’.

http://kunststationdelden.studioart.nl/

http://www.jannekekornet.com/2402-

In mijn atelier hing al lang het gedicht Bericht aan de reizigers van Jan van Nijlen – ‘Bestijg den trein nooit zonder uw valies met dromen’ ….. Soms is het leven simpel. In mijn ‘Valies met dromen’ heb ik elementen uit het gedicht gevisualiseerd.

Bericht aan de reizigers

Bestijg den trein nooit zonder uw valies met dromen
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.

Zit rustig en geduldig naast het open raam:
gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.

Zoek in ’t verleden weer uw frisse kinderogen,
kijk nonchalant en scherp, droomrig en opgetogen.

Al wat ge groeien ziet op ’t zwarte voorjaarsland,
wees overtuigd: het werd alleen voor u geplant.

Laat handelsreizigers over de filmcensuur
hun woordje zeggen: God glimlacht en kiest zijn uur.

Groet minzaam de stationschefs achter hun groen hekken,
want zonder hun signaal zou nooit één trein vertrekken.

En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente
van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen,

blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad
en ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat.

En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,
waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord,

dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen
betekent voor de dolaards en de ware wijzen…

Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone bomen,
een doodgewone trein u voert naar ’t hart van Rome.

Jan van Nijlen

In 1931 afzonderlijk verschenen als rijmprent, in 1934 gebundeld in Geheimschrift en in 1964 in Verzamelde gedichten 1903-1964, uitg. Van Oorschot