Tekstschrijver PR / voorlichting

Sinds 1985 werk ik als freelance tekstschrijver op het gebied van pr en voorlichting. Meestal voor en soms bij bedrijven en organisaties. Samen met een bestaand team in de organisatie of in een eigen ad hoc-team creatieven (grafisch vormgever, fotograaf, webmaster, drukker).

Grote en kleine opdrachtgevers, enkele benoemd: de gemeente Apeldoorn, Nachenius Tjeenk, Centraal Beheer Achmea, Gastec (nu: Kiwa Gastec), SenterNovem (nu: Agentschap nl), woonstichting De Marken, De Wellen/GGNet, fotograaf Jacintha Bierens, grafisch vormgever Willemieke van den Brink en Rijkswaterstaat. Een greep uit de onderwerpen: de zorg, stadsontwikkeling, sociale woningbouw, vermogensbeheer, energiebesparing, gastechnologie, recreatie, muziek en beeldende kunst.

Opdrachtgevers vroegen mij om tekst te schrijven, te bewerken of te redigeren voor nieuwsbrieven, handboeken, persberichten, webpagina’s, voordrachten, jaarverslagen, interviews, pr-advertenties of bedrijfspresentaties.

Redigeren is overigens meer dan ‘even de d’s’en de ‘t’s nalopen’. Redigeren begint met: wat is doel en doelgroep? begrijpt die doelgroep de tekst trouwens?wat weten ze wel, en wat niet? Uitleggen van begrippen, waarvan je mag aannemen dat die voor de meeste lezers niet zo duidelijk zijn als voor de schrijver.Soms een nieuwe heldere indeling maken voor hoofdstukken, koppen en subkoppen of een zoekfunctie creëren. Altijd alle namen checken van alle commissies, alle functies, alle wetten en alle beleidsnota’s. net als alle verwijzingen naar websites. En als je er dan ook nog taal-, spel- en stijlfouten en het teveel aan wordengewordens uithaalt, te lange zinnen inkort, een persoonlijk voorwoord ook echt persoonlijk maakt, dan wordt het wel wat.

Over mijn teksten zeggen opdrachtgevers en lezers: helder taalgebruik, samenvattingen die de essentie pakken. Over mij: ze denkt met je mee. Sterke punten: vaktechnische onderwerpen vertalen in tekst die begrijpelijk is voor de geïnteresseerde leek. Structuur aanbrengen in lappendekens tekst.

Wil je zelf daarover ook graag de mening horen van een opdrachtgever? neem dan contact op met

  • Irene de Negro – Simons, directeur-bestuurder woonstichting De Marken, Schalkhaar
    0570 676125, [email protected]
  • Willemieke van den Brink, Echter ontwerp, Zwolle
    06 135 90 149, [email protected]